Jaunākās ziņas

SECINĀJUMI PAR MĀCĪBĀM „ZAPAD – 2017”

IEVADS. Militārās mācības organizē visas valstis. Tās ir nepieciešamas, lai testētu un pilnveidotu Bruņotos spēkus (BS). Latvijai (NATO valstīm) ir nepieciešamība izstrādāt…

Lasīt tālāk

Aptaujas

Vai atbalstāt Valsts prezidenta priekšlikumus?

Balsot

Valsts pārvaldes reforma – lietu būtība

Autors: Br.ģen. (atv.) Kārlis Krēsliņš

Ievads. Vēl tālajos pēckara gados Hugo Vītols rakstīja “Vienotu tautu – dalītu varu”. Publicēts "Daugavas Vanagos", 1948. g. 18. novembrī. Ar raksta saturu var iepazīties manā mājas lapā www.kreslins.lv

Demokrātiskajās valstīs ir četras neatkarīgas varas: likumdošanas vara (Latvijā –Saeima), izpildvara (Ministru kabinets), tiesu vara un plašsaziņas līdzekļi. Latvijā it kā formāli tādas varas ir, bet pēc būtības nav. Kas ir Koalīcijas padome, kuru vada premjerministrs un kurā piedalās gan izpildvaras, gan likumdošanas varas pārstāvji, un kāda tai vieta neatkarīgo četru varu sistēmā? Pēc būtības tā izjauc demokrātijas pamatprincipu - likumdošanas un izpildvaras neatkarību, un ne tikai. Konkrēti: [1]

Lasīt tālāk

VIENOTU TAUTU - DALĪTU VARU

Autors: Publicēts "Daugavas Vanagos", 18. novembrī., 1948. g. HUGO VĪTOLS

Publicēts "Daugavas Vanagos", 18. nov., 1948. g.
VIENOTU TAUTU - DALĪTU VARU
Latvij as valsts atjaunošanas  tiesību
pamata principi cīnītāja skatījumā.

HUGO VĪTOLA rakstu pilnībā skat šeit:vienotu tautu.pdf

Lasīt tālāk

Apsveikums svētkos !

Autors: Kārlis Krēsliņš

Lasīt tālāk

Skats nākotnē – lietu būtība

Autors: Br.ģen. (atv.) Kārlis Krēsliņš

Skats nākotnē – lietu būtība

 

Tuvojās Jaunais 2017. gads. Mēs gribām zināt, kas mūs sagaida, kāda būs mūsu nākotne. Lai mēs varētu loģiski pamatoti plānot, paredzēt savu nākotni, vajag saprast savas Tēvzemes un ES nākotni. Vismaz jābūt priekšstatam par cilvēces un mūsu planētas nākotni. Nosaucot dažus faktus, aicinātu uz diskusijām par šīm tēmām. Rakstu iedalu divās sadaļās - konceptuālie jautājumu par planētu Zeme, par tās civilizācijas pagātni, tagatni un iespējamo nākotni.Otra sadaļa - mūsdienu oficiālie plānošanas dokumenti un secinājumi.

Pirmkārt, ir notikumi, kurus mēs nevaram ietekmēt. Kosmosā notiekošie procesi. Periodiski uz planētas - ZEME viss tika un tiks iznīcināts. Piemēram, Zemē ietriecās liels meteorīts. 

Otrkārt,cilvēces attīstības likumsakarības. Ekonomikai ir tāda interesanta īpašība, ka analizējot to laikā - simtgades un tūkstošgades griezumā vai telpā - lielas teritorijas, tad ekonomika var pastāvēt tikai augot un attīstoties.

 

Lasīt tālāk

AIZSARDZĪBA - lietu būtība 2016

Autors: Br.ģen. (atv.) Kārlis Krēsliņš

Ierastā kārtība daudzās valstīs un pasaulē kopumā būtiski mainās. Latvijā prioritārais jautājums ir aizsardzība un drošība. Nosaucot dažus faktus, aicinu lasītājus un ekspertus uz diskusijām par šīm tēmām. Man ir 42 gadu aktīvā dienesta karavīra pieredze. Biju viens no NAA dibinātājiem, prorektors, rektors. Kad stājāmies NATO, biju NBS Apvienotā štāba (AŠ) priekšnieks 2000.-2004.g. Tomēr sākumā gribētu izteikt savu viedokli.

 

BALTIJAS REĢIONA DROŠĪBAS MILITĀRIE ASPEKTI

 

Nacionālās drošības likuma (NDL) 11.pants. Aizsardzības ministrijas kompetence

(1)   Aizsardzības ministrija: 1) izstrādā un īsteno valsts aizsardzības politiku…

 

Kāda ir valsts aizsardzības politika? NATO valstīstā ir kolektīvā aizsardzība, kas balstās uz viedās (gudrās) aizsardzības principiem. NATO valstis iedala 2% no IKP valsts aizsardzības budžetā. Tad valsts saskaņo ar NATO savu NBS attīstības mērķus. Tas tiek darīts, lai veidotu viedo (gudro) NATO kolektīvo aizsardzības sistēmu.

Piemēram, Latvijā nespējām kontrolēt savu gaisa telpu. Baltijas valstu (BV) gaisa telpu kontrolē citu NATO valstu iznīcinātāji. Mūsu karavīri labi veic atmīnēšanas darbus jūrā un uz sauszemes un var apmācīt arī citus. Tie jau ir viedas kolektīvās aizsardzības principi. Ar ko tad atšķiras BV aizsardzības politika pirms un pēc iestāšanās NATO. Mans skatījums un tulkojums. 

Lasīt tālāk

Atmiņu krātuves

Dienas citāts

Mūsu pagātnes lēmumi veido mūsu tagadni


Imants Ziedonis

Laiki nav svarīgi.Svarīgs ir cilvēks


VIENS DZELŽAINS CITĀTSNO 'DZELZS LĒDIJAS' TEČERES MUTES

Valsts bagātība ne vienmēr balstās uz tās dabas resursiem – tā ir sasniedzama par tad, ja šādu resursu nav vispār. Pats galvenais resurss ir cilvēks. Valstij ir jāizveido pamats, lai varētu uzplaukt talantīgi cilvēki. Vida Press