Jaunākās ziņas

NĀKOTNES PASAULE

IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek…

Lasīt tālāk

Aptaujas

Vai atbalstāt Valsts prezidenta priekšlikumus?

Balsot

VĒLĒTĀJU TIESĪBAS (Vēlētājiem ir jādod tiesības kontrolēt Saeimas darbu)

Autors: Dr.habil.sc.ing. Kārlis Krēsliņš

Ievads. Saeimas vēlēšanās iezīmējās galvenā problēma, ka partijas un deputātu kandidāti var mānīt vēlētājus, solot dot vēlētājiem daudzus labumus. Saņemot deputāta mandātus un izmantojot Vinstona Čērčila rekomendāciju: “Politiķiem jāprot paredzēt, kas notiks rīt, pēc nedēļas, mēneša vai gada. Un vēlāk izskaidrot, kāpēc tas nenotika”, 4 gadus var nosacīti mierīgi dzīvot. 

Aktuāla ir ideja par taisnīgas valsts vadības sistēmas izveidi un tās darbības kontroli no darba devēja – vēlētāja - puses. Mēģināšu paskaidrot savu dīvaino, bet cilvēku pieprasīto ideju, kas, dabiski, var raisīt iebildumus no konservatīviem juristiem. Tādēļ piedāvāju diskusijas.

 

Lasīt tālāk

`13. Saeimas vēlēšanas (Mans subjektīvais viedoklis)

Autors: Brģen. (atv.), Dr.habil.sc.ing. Kārlis Krēsliņš

 

Pirmkārt, KF plašsaziņas līdzekļu Baltijas valstu kritika bija, ir un būs, bet mani pārsteidza Latvijas plašsaziņas līdzekļu tik liela, stipra un bieži neobjektīva Latvijas valsts pārvaldes kritika.

Tam ir objektīvi iemesli, piemēram, vēlētājiem nav skaidra atbildības sadale starp likumdošanas un izpildvaru, jo koalīcijas padome šīs varas apvienoja. 

Subjektīvi iemesli, kad uzsvaru liek uz vēlētāju saniknošanu, piemēram, ka deputāti nepamatoti palielina sev algas. Nepaskaidro, ka ir likums par dažādu specialitāšu algu atkarību no vidējās algas Latvijā, ka deputātu un ministru algas nav Latvijas algu TOP10 utt.

 

Citas dīvainības, piemēram, laikā, kad aizliegta aģitācija, LTV rāda žurnālistu agrāk veikto vēlētāju aptauju par 13.Saeimas vēlēšanām un tiek parādīta izteikta tendence nepiedalīties vēlēšanās un neticība pārmaiņām un valsts pārvaldei.

 

Lasīt tālāk

13. Saeimas vēlēšanas

Autors: Kārlis Krēsliņš

Lasīt tālāk

13. Saeimas vēlēšanas

Autors: Kārlis Krēsliņš

Lasīt tālāk

Par savām kompetencēm, daļēji jokojot militārajās kategorijās!

Autors: Kārlis Krēsliņš

 

  Ģenerālis - drošības un aizsardzības jautājumos – bijušais NBS AŠ priekšnieks 2000.-2004. gads, kad stājāmies NATO;

´   Pulkvedis -izglītības un militārās zinātnes jautājumos – NAA prorektors, rektors, habilitētais inženierzinātņu doktors, profesors;

´   Kapteinis - plānošanas, finanšu un sporta jautājumos – Politikasun plānošanas departamenta veidotājs un pirmais vadītājs, NBS plānošanas sistēmas veidotājs, Latvijas šaušanas federācijas ilggadējais prezidents un sporta meistars šaušanā, virsnieku daudzcīņā;

´   Seržants - politikas jautājumos.

Lasīt tālāk

Atmiņu krātuves

Dienas citāts

Mūsu pagātnes lēmumi veido mūsu tagadni


Imants Ziedonis

Laiki nav svarīgi.Svarīgs ir cilvēks


VIENS DZELŽAINS CITĀTSNO 'DZELZS LĒDIJAS' TEČERES MUTES

Valsts bagātība ne vienmēr balstās uz tās dabas resursiem – tā ir sasniedzama par tad, ja šādu resursu nav vispār. Pats galvenais resurss ir cilvēks. Valstij ir jāizveido pamats, lai varētu uzplaukt talantīgi cilvēki. Vida Press