Jaunākās ziņas

LATVIJAS UN ES NĀKOTNE

IEVADS. Var paredzēt nākotni īstermiņā, bet var prognozēt un loģiski pamatot nākotni arī vidējā un ilgtermiņā. Man bija iespēja piedalīties NATO zinātniskajā pētījumā „Kompleksā…

Lasīt tālāk

Aptaujas

Vai atbalstāt Valsts prezidenta priekšlikumus?

Balsot

13.Saeima - Par savām kompetencēm, daļēji jokojot militārajās kategorijās.

 

Vairāk nekā simts zinātnisko darbu, grāmatu un rakstu autors, divu žurnālu redaktors. 

Katram cilvēkam ir svarīgas trīs lietas

1. TICĪBA - DVĒSELEI – ticība savai valstij, savas valsts pārvaldei.

2. LABKLĀJĪBA - MIESAI – atrasties labāko valstu piecniekā.

3. ŠAUTUVE - DROŠĪBAI – valsts un katra iedzīvotāja politiskā, ekonomiskā, sociālā un fiziskā drošība (aizsardzība) 

LATVIJAS NĀKOTNE

(viedoklis detalizētāk http://www.kreslins.lv/startpage/lv )

 

Vēlēšanas. 1. Divu palātu Saeima: politiskās partijas un reģionu pārstāvji. 2. Tautas vēlēts Valsts prezidents. 

Valsts pārvalde. 1. Lai atdalītu likumdošanas varu no izpildvaras, koalīcijas padomē nedrīkst būt izpildvaras pārstāvji. 2. Profesionāls MK, ko sastāda premjerministrs un apstiprina Saeima. Valsts prezidents, Saeimas vadītājs un ministri apstādina dalību politiskajās partijās. 

Plānošana. 1. Saeima apstiprina valsts ilgtermiņa, vidēja termiņa (MK Rīcības plāns) un viena gada (budžets) plānus. 

Aizsardzība. 1. Budžets >2%. 2. NATO vienoties, kam to var tērēt. 3. Valsts aizsardzības politika (VAP) balstās uz NATO kolektīvo viedo aizsardzību, valsts vispārējā (visaptveroša) aizsardzība atbalsta VAP realizāciju. 4. Valsts aizsardzības mācība visās mācību iestādēs. 

Latvijas dzīvotspēja. 1. Ģimene. 2. Vecāki rūpējas par bērniem, kas vēlāk rūpējas par vecākiem. 3. Pakāpeniski atteikties (pēc ~50 gadiem) no pensijām, palielinot algas, izmantojot sociālo nodokli. Sākotnēji dot cilvēkiem iespēju izvēlēties – maksāt sociālo nodokli un saņemt pensiju vai saņemt lielāku algu un paļauties uz bērnu aprūpi vecumdienās. 

Dabīgi es plānoju nodarboties arī ar mūsu novada konkrētām lietām: izglītības, veselības, investīcijas, tūrisms, militārās un sporta bāzes pilnveidošana un tas izsauc nepieciešamību sakārtot infrastruktūru. Mums ir jābūt kolēģiem ar vietvarām – pašvaldībām.

Atmiņu krātuves

Dienas citāts

Mūsu pagātnes lēmumi veido mūsu tagadni


Imants Ziedonis

Laiki nav svarīgi.Svarīgs ir cilvēks


VIENS DZELŽAINS CITĀTSNO 'DZELZS LĒDIJAS' TEČERES MUTES

Valsts bagātība ne vienmēr balstās uz tās dabas resursiem – tā ir sasniedzama par tad, ja šādu resursu nav vispār. Pats galvenais resurss ir cilvēks. Valstij ir jāizveido pamats, lai varētu uzplaukt talantīgi cilvēki. Vida Press