Jaunākās ziņas

Mūsdienu valsts militārā stratēģija (Latvijas piemērs)

Valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē. Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar…

Lasīt tālāk

Aptaujas

Vai atbalstāt Valsts prezidenta priekšlikumus?

Balsot

Lietu būtība (2022.gada janvāris) Krievijas 17.12. 2021. gadā sagatavotās pretenzijas ASV, NATO un daļēji ES. Kāds ir to mērķis?

Autors: Dr.habil.sc.ing. Kārlis Krēsliņš

Ievads. Pasaulē, tajā skaitā Latvijā, cilvēku uzmanības centrā bija, ir un paliek pandēmija. Tagad gan cilvēkiem šī tēma ir apnikusi. Mūsu reģionā liela uzmanība pagājušajā gadā bija pievērsta Baltkrievijai un protestiem pret negodīgajām prezidenta vēlēšanām. Parādījās bēgļi uz Baltkrievijas un Baltijas reģiona valstīm, un ES uzmanība tika koncentrēta uz šo notikumu, kas nosacīti piespieda Vācijas kancleri zvanīt par šo problēmu neatzītajam Baltkrievijas prezidentam. Tas nosacīti ir viņa atzīšana. 

Lasīt tālāk

PASAULĒ.VAI ANO VAR PILNVEIDOT?

Autors: Dr.habil.sc.ing. Kārlis Krēsliņš

IEVADS. Pirms II pasaules kara bija Nāciju līga, kas izrādījās neefektīva un tika mainīta uz ANO. Cik tagad efektīva ir ANO? Domāju, cilvēki neizjūt tās efektivitāti. Tagad aktuāla tēma ir Baltkrievijas robeža. Kopumā daudzi konflikti sākās un ir sakarā ar robežām. Pat II pasaules karš formāli jeb oficiāli sākās ar robežu pārkāpumu. Arī beidzot II pasaules karu, uzvarētāji vienojās saglabāt nemainīgas robežas. Notikumi uz Ukrainas robežām, tagad uz Baltkrievijas - Polijas robežas utt., daudzas starptautiskās organizācijas nosoda, bet problēmu risinājums nav sasniegts.

 

Lasīt tālāk

LATVIJAS UN ES NĀKOTNE

Autors: Dr.habil.sc.ing. Kārlis Krēsliņš

IEVADS. Var paredzēt nākotni īstermiņā, bet var prognozēt un loģiski pamatot nākotni arī vidējā un ilgtermiņā. Man bija iespēja piedalīties NATO zinātniskajā pētījumā „Kompleksā nākotne - 2030”. Pētījumā piedalījās vairāki simti izcilu pasaules zinātnieku. Es vadīju vienu darba grupu, un mūsu ziņojums 2008.gadā Tartu ir radis apstiprinājumu mūsdienu notikumos. 

KONCEPTUĀLĀS LIETAS. Viens no mūsu secinājumiem bija, ka pasaule no vienpolāras kļūst daudzpolāra. Tagad pasaules kopējā IKP lielāko daļu dod ASV, Ķīna, Japāna un ES. ASV dod virs 20% no pasaules IKP, bet, piemēram, KF tikai ~2%. Valstu kopumam ES devums ir ap 20% no pasaules IKP, tas ir nedaudz mazāk nekā ASV. ES būs viens no pasaules līmeņa centriem, ja ES būs vienota, līdzīga ASV. Divi konceptuāli jautājumi.

 

Lasīt tālāk

Manas dzīves filozofijas daži aspekti un paskaidrojums vēlmei piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Autors: Dr.habil.sc.ing. Kārlis Krēsliņš

Manas dzīves operatīvie mērķi. Represēto ģimenes lauku puikam iegūt izglītību un kaut ko sasniegt dzīvē varēju, stājoties karaskolā, bet visu laiku man vajadzēja būt labākajam. Karaskolā, militārajā GS akadēmijā - Popova un Ļeņina prēmiju stipendiāts, PSRS studentu zinātniskā konkursa uzvarētājs un vienīgais 1974. gadā beidzu akadēmiju ar zelta medaļu. GS akadēmijas izlases dalībnieks vairākos sporta veidos. Sporta meistars daudzcīņā un šaušanā.

Latvijā vajadzēja veidot militāro akadēmiju, kas gatavotu NBS virsniekus. Latvijā, vienīgajā no Baltijas valstīm ir izveidota militārā zinātne. Sagatavoju zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) „Kādiem jābūt Latvijas NBS” un guvu NATO atbalstu. Idejas tika realizētas, 1994.gadā izveidojot NBS. NBS AŠ izveidoju „Stratēģiskās plānošanas un politikas departamentu” J-5, tika izstrādāta plānošanas, programmēšanas un budžetēšanas sistēma, kuru realizēju, 2000.-2004. gadā esot NBS AŠ priekšnieks, kad stājāmies NATO.

Lasīt tālāk

Kā iekarot NATO valsti?

Autors: Brig.ģen. (atv.) Kārlis Krēsliņš

IEVADS. Daudz ir rakstīts un diskutēts par mazticamu scenāriju, ka Latvija tiek okupēta, un tad pēta, cik dienās tas varētu notikt. Teorētiski tāds scenārijs var notikt, bet praktiski, kamēr pastāv NATO, tas nav iespējams. Tas nozīmētu, ka NATO valsti nevar iekarot? Nē, piemēram, Latviju var iekarot. 

PACENTĪŠOS ROSINĀT LASĪTĀJUS UZ PĀRDOMĀM. Mēs dzīvojam 21.gadsimtā, kad plašsaziņas līdzekļi un sociālie tīkli var tikt pielīdzināti masu iznīcināšanas līdzekļiem [1]. 

Katram cilvēkam ir svarīgas trīs lietas: ticība vai uzticība savai valsts vadībai, labklājība un drošība. Apskatīsim detalizētāk tikai vienu sadaļu – ticību vai uzticību savas valsts pārvaldei. Domāju, tas ir visiem zināms un plaši tiražēts atzinums, ka Latvijā uzticība savai valsts vadībai ir ļoti zema. Kādēļ tas ir tā?

 

Lasīt tālāk

Atmiņu krātuves

Dienas citāts

Mūsu pagātnes lēmumi veido mūsu tagadni


Imants Ziedonis

Laiki nav svarīgi.Svarīgs ir cilvēks


VIENS DZELŽAINS CITĀTSNO 'DZELZS LĒDIJAS' TEČERES MUTES

Valsts bagātība ne vienmēr balstās uz tās dabas resursiem – tā ir sasniedzama par tad, ja šādu resursu nav vispār. Pats galvenais resurss ir cilvēks. Valstij ir jāizveido pamats, lai varētu uzplaukt talantīgi cilvēki. Vida Press