Jaunākās ziņas

MŪSU DZĪVES LIKUMSAKARĪBAS (Mans subjektīvais viedoklis)

IEVADS. Mēs dzīvojam pasaulē, kur cilvēkiem ir grūti saprast un prognozēt notikumus gan pasaules, gan valsts līmenī. Tas savukārt apgrūtina plānot, pirmkārt, ilgtermiņa savu un savu pēcnācēju…

Lasīt tālāk

Aptaujas

Vai atbalstāt Valsts prezidenta priekšlikumus?

Balsot

Reklāma par „Bēgļu uzņemšanu”

Autors: Brģen (atv.) Kārlis Krēsliņš

Paskatījos reklāmu par nepieciešamību pieņemt Latvijai bēgļus. Es gribētu izteikt savu viedokli un dot lasītājiem dažus argumentus diskusijām. Var detalizēti analizēt reklāmu un mēģināt atdalīt faktus no meliem, bet ir zināmas īstenības.

1)    SVARĪGI KĀ TIEK VEIDOTS PRIEKŠSTATS PAR REALITĀTI, BET NE PATI REALITĀTE.

2)    JEBKURA TAISNĪBA IR TIKAI VIENA ĪSTENĪBAS PLAKNE.

 

 

 

3)    JA VAIRĀKI CILVĒKI SPECIĀLI ATKĀRTO MELUS, TAD BIEŽI CILVĒKS NO MALAS – NESARUNĀTS TOS ATKĀRTOS.

Tās plaši izmanto propagandisti. Tādēļ ar speciālistiem šajā jomā nav jēgas diskutēt. Tomēr uz dažiem faktiem gribu vērst lasītāju uzmanību:

 

Pirmkārt, ES un NATO ir dažādas organizācijas. Saistīt bēgļu uzņemšanas jautājumu ar NATO līguma izpildi ir nepieļaujami, jo tie ir meli. NATO vadība, tās amatpersona - ģenerālis bija spiests to pateikt. Amatpersonām melot savas darbības jomā nav pieļaujams.

Amatpersona var melot, pasakot sievai, ka dodas pie mīļākās, bet mīļākai – ka paliek ģimenē, bet pašam iet uz darbu un strādāt. Melot nav labi, bet tas ir pieļaujams, bet nedrīkst melot savas darbības jomā. Piemēram, ka nepieņemot bēgļus vai emigrantus Latvijā vairs nedarbosies NATO valstu vienošanās.

 

Otrkārt, vajag sniegt reālo, patiesu informāciju. Tas attiecās uz ES un citu valstu attieksmi pret bēgļiem, emigrantu rašanās iemesliem, to skaitu un par Latvijas gatavību tos uzņemt. Šeit var atzīmēt melu un psiholoģisko paņēmienu izmantošanu. Piemēram, Latvija ir vienīgā valsts, kas negrib palīdzēt nelaimē nonākošajiem cilvēkiem, pieņemt emigrantus.

 

Treškārt, vajadzētu veikt analīzi, kādēļ un no kurienes rodas bēgļi? Ir valstis, kur vajadzīgs lēts darbaspēks, piemēram, Vācija. Tādēļ dabīgi izskanēja un sociālajos tīklos bija plaši izplatīts Vācijas amatpersonas teiktais emigrantiem „Laipni lūgti Vācijā (ES)”. Tagad gan šī amatpersona pameta savu amatu, jo notika viss ne tik labi, kā bija plānots.

Iepazīstoties ar skandālu pasaules futbola vadībā FIFA, kur notiek izmeklēšana, kur ir aizdomas par daudzmiljonu korupciju, rodas jautājums vai bēgļu jautājumā nav organizētās noziedzības pazīmes? Emigrantu pārvietošana ir dažu noziedzīgo struktūru daudzmiljonu bizness. Vai viņi nedalās ar tiem, kas palīdz šo biznesu uzturēt? Parasti jau dalās.

 

Ceturtkārt, vai nevajadzētu padomāt par cilvēku tiesībām? Ja man liktu izvēlēties doties bēgļu gaitās uz Āfriku, Tuvajiem Austrumiem vai uz Sibīriju - Amūras apgabalu, Tigdas rajonu, kur bijām 1949. gadā izsūtīti, es izvēlētos Sibīriju. Kādēļ? Klimats un vietējo cilvēku mentalitāte man ir daudz tuvāka.

Es lasīju lekciju Baltijas koledžā, pasakot par musulmaņu skaita straujo pieaugumu ES. Turcijas pulkvedis man uzdeva jautājumu:” Vai es esmu pret musulmaņiem?” Es atbildēju, ka nē, bet mēs esam dažādi. Dānijā karikatūra izsauca Dānijas vēstniecību demolēšanu daudzās musulmaņu valstīs. Nesen notikumi Francijā, piemēru ir daudz. Vienlaikus dažās valstīs tiek rādīta galvu nogriešana kristiešiem, kas pavadīta ar cūkas kviecieniem. Komentāri skan, ka tie nav ticīgi un tādēļ tas ir normāli. Domāju, mēs dažādi saprotam to, kas ir labi un kas ir slikti. Gribētos Latvijā saglabāt mūsu sapratni par labo un slikto.

 

Piektkārt, vajadzētu veikt, kaut vai elementāru, pētījumu par Latvijas un ES nākotni. Daži fakti un pieņēmumi. Piemēram, Latvijā vairāk nomirst nekā piedzimst. Daudzi, galvenokārt cilvēki, kas var radīt bērnus, izbrauc no Latvijas. Papildus tiek izvērsta viendzimuma attiecību propaganda. Emigrantiem ar dzimstību viss ir kārtībā. Viņiem ir galvenokārt daudzbērnu ģimenēs. Kāda Latvijas un ES nākotne būs pēc 50 vai 100 gadiem?

Pastāsts. Nomiris labs skolotājs. To meklē paradīzē tur viņu neatrod, bet atrod ellē. Uz jautājumu, kādēļ nav devies uz paradīzi? Skolotājs ir neizpratnē, vai tad šeit nav paradīze, jo salīdzinot ar skolu šeit, es jūtos kā paradīzē?

Vai militārie konflikti nebūs „paradīze” salīdzinot ar Rietumu valstu toleranci pret viendzimuma attiecību propagandu? Domājot par Latvijas un ES nākotni – ilgtermiņā. Mans subjektīvais viedoklis, ka pilna mēroga kodolkara gadījumā ir liela varbūtība cilvēces boja ejai, tāpat kā liela mēroga homoseksuālās propagandas gadījumā. Atšķirība termiņos.

 

Domāju lasītājiem, kas mēdz aizdomāties, var rasties citi daudzi jautājumi. Galvenais ir saglabāt spēju domāt, analizēt un pacensties izvairīties, vismaz samazināt iespējas, jūs un citu cilvēku zombēšanu, pirmkārt, caur plašsaziņas līdzekļiem.

 

Atmiņu krātuves

Dienas citāts

Mūsu pagātnes lēmumi veido mūsu tagadni


Imants Ziedonis

Laiki nav svarīgi.Svarīgs ir cilvēks


VIENS DZELŽAINS CITĀTSNO 'DZELZS LĒDIJAS' TEČERES MUTES

Valsts bagātība ne vienmēr balstās uz tās dabas resursiem – tā ir sasniedzama par tad, ja šādu resursu nav vispār. Pats galvenais resurss ir cilvēks. Valstij ir jāizveido pamats, lai varētu uzplaukt talantīgi cilvēki. Vida Press