Jaunākās ziņas

NĀKOTNES PASAULE

IEVADS. Pasaulē notiek daudz it kā neatkarīgu notikumu. ASV prezidenta vēlēšanas un sabiedrības sašķelšanās divās diezgan radikālās daļās, mazāk vai vairāk tas notiek…

Lasīt tālāk

Aptaujas

Vai atbalstāt Valsts prezidenta priekšlikumus?

Balsot

PAR NACIONĀLO DROŠĪBAS KONCEPCIJU

Autors: 12.Saeimas deputāts, brģen. (atv.), Dr.habil.sc.ing. Kārlis Krēsliņš

Manas uzstāšanās projekts 26.11.2015 saeimas plenārsēde

 

Godātie kolēģi! Patīkama ziņa, ka beidzot ir sagatavota Nacionālās drošības koncepcija (NDK) – 2015, bet man ir daži jautājumi:

 

Pirmkārt, vai Latvijā visiem ir jāpilda savas valsts likumi? Atbilstoši Nacionālajam drošības likumam (NDL) līdz 2012. gada 1. oktobrim vajadzēja izstrādāt un apstiprināt Saeimā NDK - 2012. Tas netika izdarīts. Kam un kādas sekas par likuma nepildīšanu? Tagad mēs pieņemam 2012. gadā neizdarīto darbu vai to, neizdarīto darbu, norakstām un tagad pieņemam darbu, kas bija jāizdara līdz 2015. gada 1. oktobrim? Laikam jau otrais variants.

 

Otrkārt, parasti Rietumvalstīs tiek izstrādātas Nacionālās drošības stratēģija, piemēram, ir ES Drošības stratēģija. kurā vēl NATO vai ES valstī ir Nacionālā drošības koncepcija?

 

Treškārt, cik daudz deputātu varēja detalizēti iepazīties ar šo koncepciju, veikt tās analīzi, diskutēt un pamatoti balsot par vai pret šīs koncepcijas apstiprināšanu? Man tas laiks bija par īsu.

 

Ceturtkārt, citāts no NDK – 2015: “Nacionālās drošības politika ir pasākumu kopums, kas vērsts uz nacionālās drošības apdraudējumu apzināšanu, novēršanu un pārvarēšanu. Apdraudējumu spektrs Latvijas nacionālajai drošībai pārsniedz aizsardzības un iekšlietu sistēmas institūciju kompetenci. Tas nozīmē, ka no valsts puses nacionālās drošības apdraudējumu apzināšanā, novēršanā un pārvarēšanā ir jābūt iesaistītai visai valsts pārvaldei. Ņemot vērā lielo iesaistīto institūciju skaitu, svarīga ir nacionālās drošības politikas centralizēta vadīšana un šo institūciju savstarpējā koordinācija. Tikpat svarīga ir vienota izpratne valsts pārvaldes institūciju starpā par to, kas ir nacionālā drošība, kādi ir Latvijas aktuālākie nacionālās drošības apdraudējumi un kā efektīvāk tiem pretdarboties. Starpinstitūciju sadarbības mehānismiem efektīvi ir jādarbojas ikdienā, taču katrai institūcijai ir jāuzņemas iniciatīva savā atbildības jomā esošo nacionālās drošības jautājumu risināšanā. Valsts pārvaldes institūcijām nacionālās drošības politikas īstenošanā ir svarīga sabiedrības izpratne un atbalsts, ko var sniegt tikai šajos jautājumos izglītota sabiedrība. Līdz ar to sabiedrības izglītošana nacionālās drošības jomā ir viena no prioritātēm īstenojot nacionālās drošības politiku.”

Kā tad tiks realizēti NDK noteiktie uzdevumi? Piemēram, kā tad realizēs sabiedrības izglītošanu nacionālās drošības jomā, ja tāda ir NDK pieņemšanas procedūra?

 

Piektkārt, No vienas puses, Rietumvalstīs, piemēram, Francija tika organizētas 40 konferences, semināri, lai apspriestu Nacionālo drošības un militāro stratēģiju, dokumenta izvērtēšanai tika pieaicināti savas un ārvalstu šo jomu ekspertes. No otras puses, visiem zināms fakts, KF spīkers pateica, ka parlaments nav vieta diskusijām.

Tad Latvija kādam paraugam seko?

 

Saņemot atbildes uz formulētiem jautājumiem, es aicinu atbalstīt NDK – 2015 apstiprināšanu.

 

Papildus. Šodien izskatītas un apstiprinātas izmaiņas NDL. NDL 12. pantā tiek noteikts: “Virspavēlnieks vada valsts aizsardzību ...” Tas vairāk akcentē valsts aizsardzības politikas realizāciju caur teritoriālo aizsardzību.

 

NDK ir noteikts, ka “Valsts apdraudējuma gadījumā NBS nodrošina Latvijas valsts sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību kopā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem. Svarīgs uzdevums valsts pašaizsardzībai ir uzņemošās valsts atbalsta sistēmas izveide ātru sabiedroto spēku uzņemšanai un izvēršanai Latvijas teritorijā.”

 

Ir Eiropas NATO spēku virspavēlnieks. Kas tad vadīs Latvijas, kas ir NATO valsts un daļa no NATO valstu teritorijas, aizsardzību? Nedomāju, ka Latvijas valsts virspavēlnieks. Jo ticamāk, ka militārā konflikta gadījumā tajā tiks iesaistītas vairākas NATO valstis.

 

Tādēļ pareizā secībā vajag izstrādāt un pieņemt normatīvos aktus. Sākotnēji jāveic drošības draudu, risku un izaicinājumu analīze. Tā ir bāze Nacionālās drošības koncepcijas (NDK) izstrādei. NDK struktūra ir līdzīga daudzām valstīm.

NDK ir pamatdokuments Nacionālā drošības likuma (NDL) izstrādei, pārstrādei un pilnveidošanai. NDL ir dokuments, uz kā balstās Nacionālais drošības pasākumu plāns.

Līdzīgi ir aizsardzības jomā. Valsts aizsardzības koncepcija (VAK) bāzējās uz NDK un padziļinātu militāro draudu analīzi. VAK ir pamatdokuments Nacionālo bruņoto spēku likuma izstrādei un pilnveidošanai. Savukārt likums ir dokuments, uz kā balstās aizsardzības jomas dažādu plānu izstrāde.

 

Neievērojot šīs vienkāršas īstenības, normatīvi akti zaudē kvalitāti, un bieži tie ir tikai “papīriņi”, bez praktiskās vērtības. Dažreiz gan tie tiek piesaukti un izmantoti atsevišķu personu vai politisko spēku interesēs.

NACIONĀLĀ DROŠĪBAS KONCEPCIJA:     255_Lm.docx

Atmiņu krātuves

Dienas citāts

Mūsu pagātnes lēmumi veido mūsu tagadni


Imants Ziedonis

Laiki nav svarīgi.Svarīgs ir cilvēks


VIENS DZELŽAINS CITĀTSNO 'DZELZS LĒDIJAS' TEČERES MUTES

Valsts bagātība ne vienmēr balstās uz tās dabas resursiem – tā ir sasniedzama par tad, ja šādu resursu nav vispār. Pats galvenais resurss ir cilvēks. Valstij ir jāizveido pamats, lai varētu uzplaukt talantīgi cilvēki. Vida Press