Jaunākās ziņas

KARŠ UKRAINĀ

Kārli, labdien! Mani sauc Ivans Skrjabins. Esmu Igaunijas izdevuma Postimees žurnālists. Mani Latvijas žurnālisti kolēģi ieteica tavu kontaktu. Vai varu novērst jūsu uzmanību ar nelielu eksperta…

Lasīt tālāk

Aptaujas

Vai atbalstāt Valsts prezidenta priekšlikumus?

Balsot

Mani iesniegtie grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā

Autors: Kārlis Krēsliņš

Likumprojekts

 

 Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 2., 7., 14.nr.; 2006, 13.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 10.nr.; 2009, 14., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 82., 153.nr.; 2013, 137.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt likuma 7.pantu šādā redakcijā:

 

 

 

„7.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms reizi gadā 1.oktobrī, izlīdzinot to ar izdienas pensijas apmēru, kādu pārskatīšanas brīdī saņem militārpersonas ar tādu pašu dienesta pakāpi un izdienas stāžu. Ja indekss ir mazāks par skaitli “1”, izdienas pensija netiek pārskatīta.

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda noteikta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” piešķirto valsts pensiju pārskatīšanai.”

 

Likums stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

 

Anotācija likumprojektam

Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likums ir nepieciešams, lai radītu vienlīdzīgus apstākļus militārpersonām, kuras jau ir devušās pensijā. Esošā regulējuma dēļ nereti veidojas netaisnīgas un militārajām tradīcijām neatbilstošas situācijas, kad militārpersona ar zemāku dienesta pakāpi un izdienas stāžu saņem lielāku pensiju, jo pensionējusies vēlāk.

Likumprojektā noteikts, ka militārpersonas izdienas pensijas apmērs pārskatāms reizi gadā 1.oktobrī, izlīdzinot to ar izdienas pensijas apmēru, kādu pārskatīšanas brīdī saņem militārpersonas ar tādu pašu dienesta pakāpi un izdienas stāžu.

Vienlaikus, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas, tiek noteikts, ka izmaiņas likumā stājas spēkā tikai ar 2016.gada 1.janvāri.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likums ietekmētu tieši militārpersonas, kuras ir devušās izdienas pensijā. Ar šī likuma ieviešanu varētu uzlabot nelielas iedzīvotāju daļas finansiālo stāvokli un stabilitāti. Ar šī likuma ieviešanu tiktu uzlabots valsts tēls sabiedrības acīs, jo tiktu atbalstīta viena no visneaizsargātākajām sabiedrības grupām – pensionāri.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Saskaņā ar Aizsardzības ministrijas sniegtajiem datiem, likuma izpildei no valsts budžeta 2016.gadā būtu nepieciešama ceturtā daļa no 3.1 miljona euro (summa, kas aprēķināta uz pilna gada izmaksas periodu), ja indeksācija, atbilstoši likuma izmaiņām, notiktu 2016.gada 1.oktobrī.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likums neietekmē spēkā esošo tiesību normu sistēmu.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts atbilst visām Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Konsultācijas notikušas ar Aizsardzības ministrijas Sociālo lietu nodaļas vadītāju Andri Jaško, Latvijas Virsnieku apvienību, Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra direktoru Druvi Kleinu, kā arī Nacionālās apvienības „Aizsardzības un iekšlietu” darba grupas pārstāvjiem.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar esošo institūciju palīdzību.

 

 

Atmiņu krātuves

Dienas citāts

Mūsu pagātnes lēmumi veido mūsu tagadni


Imants Ziedonis

Laiki nav svarīgi.Svarīgs ir cilvēks


VIENS DZELŽAINS CITĀTSNO 'DZELZS LĒDIJAS' TEČERES MUTES

Valsts bagātība ne vienmēr balstās uz tās dabas resursiem – tā ir sasniedzama par tad, ja šādu resursu nav vispār. Pats galvenais resurss ir cilvēks. Valstij ir jāizveido pamats, lai varētu uzplaukt talantīgi cilvēki. Vida Press