Jaunākās ziņas

Mūsdienu valsts militārā stratēģija (Latvijas piemērs)

Valsts nelikumīgas darbības, lai paplašinātu savu ietekmi pasaulē. Moldova, kad sabruka PSRS, Gruzijā, kur bija iekšējais konflikts, miera uzturētāji no Krievijas un ar…

Lasīt tālāk

Aptaujas

Vai atbalstāt Valsts prezidenta priekšlikumus?

Balsot

Ko nozīmē aizsardzība

Autors: Kārlis Krēsliņš

Es esmu uzdevis dažās auditorijas jautājumu: ” Kā jūs saprotat vārdu a i z s a r d z ī b a aizsardzības ministrijas un NATO kontekstā?” 

Liekas vienkāršs jautājums, bet parasti atbildes nav loģiski pamatotas un izprotamas. 1992. Gada 4 novembra likums „Par valsts aizsardzību” ,kas bija spēka 2 gadus, noteica:

  1. 1.                        pants. Nosaka Latvijas Republikas aizsardzība ir valsts politisko, militāro, ekonomisko un sociāli tiesisko pasākumu sistēma, ko izveido, lai garantētu valsts drošību un iedzīvotāju aizsardzību.

 

Šobrīd šāds skaidrojums varētu būt vārdam - Drošība. Vārds aizsardzība angļu valodā apvieno divus vārdus defence un protection vai krievu - oborona un zašita. Atskatoties uz šo vārdu nozīmi var atsaukties uz pagātni, jo agrāk Latvijas Republikā bija Kara, nevis Aizsardzības ministrija. Mums ir valsts aizsardzības koncepcija (VAK). Tāds nosaukums bija atbilstoši valsts aizsardzības politikai pirms iestāšanās NATO, kad mēs plānojām paši sevi aizsargāt, balstoties uz teritoriālās un totālās aizsardzības principiem.

 

Patreiz esam NATO valsts un parasti šajās valstīs tiek lietoti jēdzieni drošības un militāras vai aizsardzības stratēģijas. Es nezinu nevienu NATO dalībvalsti, izņemot Latviju, kas tādu dokumentu nosauktu par valsts aizsardzības koncepciju, jo tas netieši norāda, ka valsts savu aizsardzības politiku balsta uz pašaizsardzību. To ir būtiski saprast, tādēļ Nacionālās drošības likums (NDL) nosaka

11.pants. Aizsardzības ministrijas kompetence

  • (1) Aizsardzības ministrija: 1) izstrādā un īsteno valsts aizsardzības politiku; 2) plāno valsts aizsardzībai nepieciešamos līdzekļus un iesniedz Ministru kabinetam ar to saistītos priekšlikumus; 3) nodrošina valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldi un militāro izglītību. (Nekas nav teikts par iekšējo drošību, likumu ievērošanu un kārtību valstī).

 

Pētījumos ir pierādīts, ka varbūtība militārajām uzbrukumam NATO valstīm ir tuva nullei. Kāda šodien ir Latvijas aizsardzības politika? Vai tā ir skaidri formulēta un saprotama karavīriem un Latvijas iedzīvotājiem? Par nožēlu tā nav. Ja aizsardzības budžetā 30.00 00 Valsts aizsardzības politikas realizācijai ir paredzēti tikai nedaudz vairāk par 10 miljoniem eiro, tad tas norāda, ka arī AM vadība nesaprot jēdzienu valsts aizsardzības politika.

 

Ja vārdam aizsardzība samazinās militārā sadaļa un pieaug civilā, kad vairāk ir jābalstās uz pašas valsts potenciālu, piemēram, daļēji tas attiecās arī uz teroristu uzbrukumiem, kiberaizsardzību, energoresursu drošību un globālajām klimatiskajām izmaiņām, tikai tādā gadījumā var loģiski plānot un lietot VAK. Vai to saprot AM un NBS vadība? Nezinu. Nav pārliecības, jo tad jau būtu izmaiņas NBS attīstības prioritātēs un struktūrā. Pirms iestāšanas NATO tika plānots un izstrādāts Valsts aizsardzības operatīvais plāns (VAOP) un kara gadījumā NBS Apvienotais Štābs (AŠ) to realizētu. Tika izveidota Mācību vadības pavēlniecība (MVP) vienību sagatavošanai, valsts aizsardzībai, pēc ASV parauga.

 

Ja tagad Latvija, kara gadījumā, balstītos uz NATO un ES kolektīvo viedo (gudro) aizsardzību, tad NBS AŠ galvenais uzdevums būtu gatavot vienības starptautiskajām operācijām un kolektīvajai aizsardzībai. Vai ir vajadzīga MVP? Tādu jautājumu ir daudz, un tie ir desmiti un simti miljoni eiro, kas raisa jautājumus par to lietderīgo izmantošanu.

 

Kādēļ par to AM negrib organizēt sabiedriskās diskusijas? Pie mums to slēpj aiz slepenības plīvura, bet, piemēram, Francijā, pirms pieņēma valsts militāro stratēģiju, organizēja ~40 konferences, uz kurām tika aicināti visi interesenti. Kādēļ tā nedara Latvijā? Es uzdevu aizsardzības ministram jautājumu, kādēļ VAK-2012 projekts netika dots Ģenerāļu klubam izvērtēt? Saeimā es jautāju, kādēļ tā netika apspriesta vai analizēta Saeimas komisijā un, pirms pieņemšanas, plenārsēdē? Atbilde bija atbilstoši bijušā Krievijas spīkera spārnotā teiciena „Parlaments nav vieta diskusijām” un deputātiem ir tikai izvēle balsot par vai pret.

 

Tagad, veidojot Valdības deklarāciju, mans priekšlikums par šo jautājumu iekļaušanu tajā tika noraidīts. Tas neprasa finansu resursus, bet ļautu izpildīt NDL 11.panta pamatprasību „izstrādāt un realizēt valsts aizsardzības politiku”.

 

Cieņā, 11.Saeimas deputāts, brģen (atv.), Dr.habil.sc.ing. Kārlis Krēsliņš

Atmiņu krātuves

Dienas citāts

Mūsu pagātnes lēmumi veido mūsu tagadni


Imants Ziedonis

Laiki nav svarīgi.Svarīgs ir cilvēks


VIENS DZELŽAINS CITĀTSNO 'DZELZS LĒDIJAS' TEČERES MUTES

Valsts bagātība ne vienmēr balstās uz tās dabas resursiem – tā ir sasniedzama par tad, ja šādu resursu nav vispār. Pats galvenais resurss ir cilvēks. Valstij ir jāizveido pamats, lai varētu uzplaukt talantīgi cilvēki. Vida Press